درباره ی ما


 

گروه توسعه مهندسی بازارگستران آتی (TMBA) با تمرکز بر خدمات آموزش، مشاوره، تحقیق و نشر در حوزه بازاریابی و فروش، در سال 1383، تحت مدیریت پرویز درگی، آغاز به کار کرد. ماهیت خدمات ارایه شده، فرصتی را برای این گروه فراهم ساخت تا همواره با چالشها و مسائل بازار ایران سر و کار داشته و به دنبال راهکارهای هوشمندانه و کارآمد، مبتنی بر واقعیت های این بازار باشد. مجموعه این تجارب، گروه را به مشاور و همراهی قابل اعتماد برای سازمانهای ایرانی تبدیل کرده است. 

 خدمات مشاوره ای گروه TMBA، طیف وسیعی از راهکارهای اثربخش را در حوزه بازاریابی و فروش در بر می گیرد. در این میان، با توجه به نقش مهم نیروی انسانی در موفقیت نظامهای بازاریابی و فروش، دپارتمان ارزیابی و پرورش استعدادهای بازاریابی و فروشTMBA ، با تمرکز بر شعار شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته گماری و شایسته سالاری تاسیس شده است. ماموریت ما در دپارتمان استعدا شناسی و کاریابی بازارشناسان، ارایه راهکارهای موثر برای شناسایی استعداد های این حوزه، جذب و استخدام نیروهای شایسته، توسعه مهارتها و شایستگی های بازاریابی و فروش و همچنین ارزیابی و بهبود عملکرد تیم های بازاریابی و فروش تعریف شده است. ما برای استعداد یابی، استعداد شناسی و جذب تمامی سمت هایی که یک شرکت پخش به آنها نیاز دارد، برنامه ریزی ویژه یی داریم.

 

 خدمات این دپارتمان تحت نظارت مستقیم و هدایت علمی پرویز درگی مدیرعامل(TMBA) ، آرش رضاپور (مدیر دپارتمان) و کارشناسان حوزه منابع انسانی، بازاریابی، علوم اجتماعی و روانشناسی، طراحی و ارایه می گردد.