طراحی ساختار تیم فروش

 

مناسب ترین ترکیب برای واحد و یا تیم بازاریابی و فروش در سازمان شما چیست؟

بهترین ساختار کدام است؟ آیا ساختار واحد بازاریابی و فروش سازمان شما بر اساس تقسیم بندی منطقه ای است؟ یا بر اساس کالا و محصولات و یا بازار، این ساختار تنظیم شده است؟ 

برای تشکیل واحد خود به چه تعداد نیرو نیاز دارید؟ و مهمتر از آن، به چه شایستگی ها و مهارتها و دانشی؟ آیا برای انجام مطالعه و تحقیق بازار نیاز است یک یا چند از افراد تیم، به این مهارت مجهز شوند و یا شغل «کارشناس مطالعه بازار» طراحی و برای آن یک نیروی متخصص و مستقل استخدام شود؟ 

 

برای یافتن بهترین راهکارها، تیم TMBA در کنار شما خواهد بود. ما به شما در برنامه ریزی و سازماندهی واحد و یا تیمی مناسب با صنعت شما، محصولات و استراتژی های شما، و نیازسازمان شما، کمک خواهیم کرد. 

 

با ما تماس بگیرید.