کسانی که ادعا می کنند همه چیز را می دانند، بالاخره به این نتیجه می رسند که‌ باید همه را کشت.

آلبرکامو

آسیب شناسی منابع انسانی

 

شرکت های پخش با آسیب ها و عارضه های مخصوص به خود درگیر هستند؛ عارضه هایی همچون بهره وری پایین نیروها، نارضایتی کارکنان و مشتریان، نرخ بالای ترک کار، از دست دادن مشتری ها و مانند آن. اغلب مدیران ناخودآگاه تمایل دارند شیب تمامی معضلات را به سوی نیروی انسانی متمایل کنند، آنها فکر می کنند ریشه تمامی مشکلات منابع انسانی از تنبلی و بی کفایتی نیرو ها است، و بالاخره به این نتیجه می رسند که می باید همه را اخراج کنند.

تجربه ی سال ها کار در زمینه منابع انسانی صنعت پخش به ما ثابت کرده است که دست کم در هفتاد و پنج درصد موارد، مشکل نه از نیروی انسانی، بلکه از فرایندی است که برای نیرو تعریف شده است. شاید برای شما نیز پیش آمده باشد که برای یک سمت هر نیرویی را استخدام می کنید، ظرف مدتی کوتاه یا استعفا می دهد، و یا اخراج می شود. قرار دادن یک نیروی عالی در یک فرایند معیوب، درست مانند قرار دادن یک آدم سالم در معرض ویروس آنفولانزا، باعث نقص در عملکرد می گردد. پیشنهاد ما این است که پیش از آنکه وقت، سرمایه و توان سازمان را صرف تعویض مداوم آدم ها کنیم،فرایند ها را اصلاح کنیم. تنها در یک فرایند سالم است که نیروی انسانی می تواند به بهره وری صحیح دست یابد.

یکی دیگر از مشکلاتی که در صنعت پخش رایج است، نگهداشت نیرو و نرخ بالای ترک کار کارکنان است. این موضوع به دو طریق تاثیر مخرب بر سازمان می نهد؛ نخست اینکه اگر عارضه های سازمانی به درستی و به موقع تشخیص و درمان نشوند، اولین اتفاقی که می افتد این است که نیروهای شایسته و  قوی مجموعه را ترک می کنند؛ این یعنی سازمان دچار فرار مغز ها شده است. دومین تاثیر مخرب این است که با خروج نیروهای قوی، کم کم نیروهای ضعیف، یعنی آنهایی که می دانند به راحتی نمی توانند شغلی پیدا کنند، در سازمان می مانند، و رسوب نیروهای ضعیف موجب افت چشمگیر عملکرد سازمان می گردد.

شاید تجربه ی دیگری نیز داشته باشید؛ مدام مشتری هایتان را از دست می دهید، علیرغم اینکه محصول یا خدماتی مناسب، با شرایط خوب ارائه می کنید، اما مشتریها ناراضی هستند. کارکنان با انگیزه و پرانرژی تان، علیرغم اینکه حقوق خوبی دریافت می کنند،  به شکل عجیبی در طی چند ماه تمام اشتیاق و انرژی شان را از دست می دهند، و برای انجام دادن کار، می باید مدام کسی آنها را هل دهد. این یکی از موارد مهمی است که نشان می دهد سازمان شما بیمار است. بدترین کار در چنین موقعیت، که اتفاقا رایج ترین واکنش در سازمان هاست، این است که به سوی سیستم مدیریتی بسته حرکت کنید،  و نیرو ها را با چماق تهدید و جریمه و اخراج مدیریت کنید؛ تا زمانی که بیماری سازمان شناسایی و برطرف نشود، نه تنها چنین رفتار هایی تاثیر نامطلوب بر جا می گذارد، هر نیرویی تازه یی را هم که استخدام کنید به سرنوشت بقیه دچار خواهد شد.

تیم منابع انسانی TMBA با به کارگیری موثرترین رهیافت های کمی و کیفی، شما را در شناسایی و درمان عارضه های سازمانی تان یاری می کند.