آموزش مهارتهای شغلی (توسعه شایستگی ها)

 

بر اساس مجموعه تجارب بدست آمده از خدمات و پروژه های مشاوره و ارزیابی استعدادها، به نیاز آموزشی سازمانها و صنعت بازاریابی و فروش پی برده و نتایج حاصل را جهت طراحی برنامه های آموزشی اثربخش، به آموزشگاه بازارسازان (عضو اجرایی خدمات آموزشی گروه TMBA)، انتقال می دهیم. این شیوه نییازسنجی، باعث شده است تا برنامه های آموزشی بر اساس واقعیتهای بازار ایران و نیاز سازمانها طراحی شده و از تاکید بیش از حد بر زوایای تئوریک مباحث بازاریابی و فروش، پرهیز شود. بر همین اساس، آموزشگاه بازارسازان برنامه های آموزشی خود را در سه قالب ذیل طراحی و برگزار می کند:

 


1)    دوره های جامع

این برنامه های آموزشی میان مدت بوده و به صورت جامع، به آموزش مشاغل تخصصی حوزه بازاریابی و فروش می پردازند. طراحی این دوره ها بر اساس مدل شایستگی های هر شغل صورت گرفته است، بنابر این، مجموعه مباحث مطرح شده در هر دوره، می تواند به بهبود دانش، مهارت و نگرش شاغلین منجر شده و سطح عملکرد ایشان را به شیوه ای موثر و هوشمندانه ارتقاء دهد. هر دوره مشتمل بر چندین کارگاه آموزشی مختلف است. هر هفته یکی از این کارگاه ها به مدت 4 ساعت، برگزار خواهد شد. با توجه به تعدد و تنوع موضوعات، هر دوره جامع از 16 الی 26 جلسه آموزشی تشکیل شده و مجموع مباحث توسط 6 الی 15 مدرس ارایه خواهد شد.
از مشاغلی که در دوره های جامع به آموزش آنها پرداخته می شود، می توان به شغل مدیر بازاریابی، مدیر فروش، کارشناس فروش، فروشنده حرفه ای، مدیر فروشگاه، حسابدار فروش، نماینده فروش، بازاریاب حرفه ای و ... اشاره کرد. جهت اطلاع از شرایط و محتوای هر دوره، لطفا به بخش دوره های جامع مراجعه فرمایید.
شایان ذکر است که در طراحی دوره های جامع،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در پایان دوره، فراگیران می توانند پس از شرکت و قبولی در آزمون مربوطه، گواهینامه رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را دریافت نمایند. این گواهینامه بین المللی و مورد تایید سازمان جهانی کار (ILO) می باشد.

 

 

2)    دوره های کاربردی

دوره های کاربردی و تخصصی بازارسازان در قالب دوره های کوتاه مدت، به آموزش دانش و مهارتهای بازاریابی و فروش می پردازد. طراحی این دوره ها بر اساس اجزاءِ مدل شایستگی مشاغل حوزه صورت گرفته است. هر دوره مشتمل بر 3 الی 5 جلسه آموزشی (4 ساعته) است. هر هفته یکی از جلسات آموزشی، برگزار خواهد شد. مجموع مباحث هر دوره کاربردی توسط یک مدرس ارایه خواهد شد. با توجه به تطابق این برنامه ها با واقعیتها و چالش های بازار ایران، هر یک از این کارگاه ها می تواند نقش موثری در بهبود عملکرد شغلی فراگیران ایفا نماید. 
از مهارتهایی که این دوره های آموزشی به آنها خواهند پرداخت می توان به مواردی همچون تحقیقات بازاریابی، اصول و فنون مذاکره حرفه ای، بازاریابی اینترنتی، اندازه گیری رضایت مشتری، روانشناسی ارتباط با مشتری، مدیریت نام تجاری، مدیریت و رهبری تیمهای بازاریابی و فروش، مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی تلفنی، برنامه ریزی نیروهای فروش و ... اشاره کرد. جهت اطلاع از شرایط و محتوای هر کارگاه، لطفا به بخش دوره های کاربردی مراجعه فرمایید. در پایان هر دوره کاربردی، به فراگیران گواهینامه آموزشگاه بازارسازان ارایه خواهد شد. 

3)    آموزشهای اختصاصی

آموزشگاه بازارسازان با همکاری دپارتمان های مشاوره و استعدادشناسی  گروه TMBA، به مطالعه نیازهای آموزشی سازمانها در حوزه بازاریابی و فروش، پرداخته و برنامه های آموزشی ویژه ای را برای هر سازمان طراحی و اجرا می کند. این برنامه های اختصاصی و منطبق با نیازهای سازمان، تاثیر چشمگیری در توسعه و بهبود مهارت و شایستگی های تیم های بازاریابی و فروش، خواهد داشت. این برنامه ها در قالب پروژه های ارزیابی و پرورش استعدادهای تیم بازاریابی و فروش، در سازمانها اجرا می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این خدمات، لطفا با آموزشگاه بازارسازان تماس بگیرید.