شناسنامه مشاغل (مدل شایستگی)

 

برای ارزیابی استعدادها نیاز به یک معیار است. یک بازاریاب موفق کالاهای صنعتی چه ویژگی هایی دارد؟ فروشنده موفق یک فروشگاه زنجیره ای چطور؟ ویژگیهای یک مدیر موفق فروش چیست؟ یک کارشناس موفق تحقیقات بازار به چه دانش و رفتاری مجهز است؟ تمامی این پرسشها بر یک اصل تاکید دارند: شناخت شایستگی های شغلی به عنوان معیار سنجش و شناسایی استعدادها. 

 

شایستگی، مجموعه ای از مهارتها، دانش و نگرش شغلی است که شاغل را قادر می سازد به عملکردی بهتر از سطح متوسط دست یابد. شایستگی در قالب رفتار شغلی بروز می کند و قابل مشاهده، اندازه گیری و ارزشیابی است. 

 

تمرکز به شایستگی ها کلیه فرایندهای مدیریت منابع انسانی از جمله برنامه ریزی نیروی انسانی، انتخاب و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی و مدیریت عملکرد، ارتقاء شغلی، جبران خدمت و پاداش، مدیریت استعدادها و جانشین پروری، مدیریت کارراهه شغلی، توسعه استانداردهای مهارت شغلی و ... را همسو و پیوسته می نماید. 

 

تدوین شناسنامه برای مشاغل حوزه بازاریابی و فروش: مشاغل حوزه بازاریابی و فروش را می توان در گروه های تحقیقات بازار، توسعه محصول، ترویج فروش و تبلیغات، روابط عمومی و خدمات مشتری، فروش مستقیم، فروش صنعتی و عمده فروشی، خرده فروشی، مدیریت بازاریابی، بازاریابی بین المللی، آموزش، مشاوره بازاریابی، کارآفرینی، فرانشیز و .... شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد. شناسنامه هر شغل حاوی اطلاعاتی از جمله: وظایف و مسئولیتهای شغل (Tasks)، ابزار و تکنولوژی لازم برای انجام شغل (Tools & Technology)، دانش، مهارتها و توانمندیهای لازم (Knowledge, Skills & Abilities)، شایستگی های رفتاری لازم (Behavioural Competency) است.

 

می توان این اطلاعات را از منابع مختلف گردآوری کرد. اما یک شناسنامه شغلی زمانی اثربخش است که متناسب با فضای کسب و کار، صنعت مربوطه و فرهنگ و استراتژی های سازمان شما تدوین شود. با توجه به تاکید مجموعه TMBA بر ارایه خدمات «مبتنی بر بازار ایران»، این گروه با همکاری صاحبنظران و خبرگان حوزه، و استفاده از تجارب شاغلین موفق، در حال تدوین مجموعه مدل شایستگی های مشاغل حوزه بازاریابی و فروش در سازمانهای ایرانی است. 

 

برخی از کاربردهای این مجموعه:

طراحی و سازماندهی واحد/ سازمان - ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل - برنامه ریزی نیروی انسانی - ارزیابی در فرایند تامین نیروی انسانی (ارزیابی استخدامی) - تعیین کارراهه (نردبان) و انتظارات شغلی - طراحی نظام جبران خدمت (پرداخت) و پاداش - طراحی نظام های انگیزشی - ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان - آموزش و توسعه کارکنان (نیازسنجی، اثربخشی) - انتخاب آگاهانه شغل، رشته تحصیلی و کارراهه شغلی (متناسب با شایستگی ها و علایق خود)